کتاب های کارآفرینی

ردیف نام کتاب نام نویسنده انتشارات
۱ کارآفرینی (جلداول-دوم ) ترجمه دکترعلیرضا فیض بخش انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
۲ خلاقیت جوهره کارآفرینی مهندس جلیل صمد آقایی انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
۳ کارآفرینی درکسب و کار اینترنتی دکتراحمدپور انتشارات محراب قلم
۴ مدیریت خویش فرمای خلاق دکتر داود فدایی انتشارات ابتکار دانش
۵ انتخابهای هوشمندانه دکتر ملکی فر موسسه فرهنگی انتشارات کرانه علم
۶ کارآفرینی۱دقیقه ای دکتر احمد پور انتشارات پردیس ۵۷
۷ ۱۰۱ تکنیک حل خلاقیت دکتر احمد پور انتشارات پردیس ۵۷
۸ این کتاب رییس شماست دکتر احمد پور انتشارات پردیس ۵۷
۹ آشنایی با کارآفرینی مهندس مهدی سعیدی کیا انتشارات سپاس
۱۰ کارفرمای خودباشید سیدجلیل میرمیران انتشارات سام
۱۱ مقدمه‏ای برکارآفرینی هییت نویسندگان انتشارات کوهسار
۱۲ سازمانهای کارآفرین دکتر علی پارسایان انتشارات ترمه
۱۳ انسان آفرینشگر مهندس مهرداد سلمانی انتشارات جهاد دانشگاهی واحدتربیت معلم
۱۴ راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران فیروزه صابر انتشارات روشنگران ومطالعات زنان
۱۵ یادی از بودها علی اکبر رفوگران انتشارات رهیاب
۱۶ کارآفرینی(تعاریف،نظرات،الگوها) دکتراحمدپور انتشارات پردیس
۱۷ سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک در ۲۰ کشور صنعتی ودرحال توسعه سازمان صنایع کوچک ایران انتشارات سازمان صنایع کوچک باهمکاری کارآفرینان بصیر
۱۸ سازمانهای کارآفرین جلیل صمد آقایی انتشارات مدیریت دولتی
۱۹ کارآفرینی در سازمانهای دولتی دکتر سید محمد مقیمی انتشارات فراندیش
۲۰ کارآفرینی درنهادهای جامعه مدنی دکتر سیدمحمد مقیمی انتشارات موسسه وچاپ دانشگاه تهران
۲۱ کارآفرینی احمد رضا صفری –زهرا معصوم نژاد انتشارات دانش وفن
۲۲ تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی جلیل صمد آقایی انتشارات مدیریت
۲۳ تمرکز و عدم تمرکز جمعی از اساتید انتشارات مدیریت
۲۴ موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در ایران سوسن جدی -محمد زنجانی انتشارات ماهنامه تدبیر –شماره ۱۲۰
۲۵ کارآفرینی سازمانی از دیدگاه مدیریت استراتژیک مهدی بیگدلو –امیر مصطفوی انتشارات مجله کارآفرین –شماره ۲۸
۲۶ کارآفرینی سازمانی واستراتژیهای استقرار آن در سازمان علیرضا مقدسی انتشارات مجله پیام مدیریت موفق
۲۷ نهادی کردن نوآوری در سازمان(به انضمام الگوی نهادی کردن و بهبود و نوآوری درسازمانهای صنعتی ایران) دکتر فلورا سلطانی تبرانی انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا
۲۸ خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها تیمور آقایی فیشانی انتشارات ترمه
۲۹ درباره خلاقیت سید علیرضا فیض بخش انتشارات باران
۳۰ رفتار سازمانی جمعی از اساتید مدیریت انتشارات مدیریت دولتی
۳۱ روانشناسی سازمانی و انگیزش جمعی از اساتید مدیریت انتشارات مدیریت دولتی
۳۲ اقتصادملی ،عدالت اجتماعی وجهان متحول مهندس حمید هاشمی و اکبر عباس زاده انتشارات موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی
۳۳ جهانی شدن و توسعه بنگاه‏های کوچک ومتوسط ترجمه نعمت اله تقوی با همکاری محمدرضا اسماعیل نیا انتشارات جامعه پژوه
۳۴ مجموعه مقالات کارآفرینی وفناوریهای پیشرفته مهندس حمید هاشمی انتشارات دانشگاه تهران موسسه علوم انسانی
۳۵ پرورش استعداد همگانی الکس.اس.اسبورن-ترجمه حسن قاسم زاده انتشارات نیلوفر
۳۶ اصول بازاریابی ترجمه دکتر علی پارساییان انتشارات دبستان
۳۷ کارآفرینی دکتراحمدپور-محمدعزیزی انتشارات موسسه فرهنگی وانتشاراتی محراب قلم
۳۸ تجارب کارآفرینی درکشورهای منتخب دکتر احمدپور-حجت اله رضازاده-ناهیدشیخان انتشارات امیرکبیر
۳۹ دوست من سلام(کاروکارآفرینی از نگاه بنیانگذار بهروز) رضایادگاری-سمانه قلی پور انتشارات بلوط سبز
۴۰ سرمایه گذاری خطرپذیر سیدکامران باقری-جواد محبوبی انتشارات پاکنویس و باهمکاری بنیاد توسعه فردا
۴۱ یاداشتهای کارآفرینی(برماچه گذشت) کاظم خسروشاهی انتشارات کتاب فرزانه
۴۲ ۵ دقیقه مصاحبه محمود زیبایی انتشارات مدیریت دولتی
۴۳ ارزش آفرینی در اقتصاد شبکه‏ای مجموعه مقالات انتشارات فرا
۴۴ مدیریت کارآفرین مهدی گلستانی هاشمی انتشارات غزل
۴۵ مدیریت سنجیده سید محمد باقری زاده رسا
۴۶ یادداشتهای کارآفرینی کاظم خسرو شاهی کتاب فرزانه
۴۷ شیوه علمی ارتقاء بهره‏وری گروهی از اساتید مدیریت انتشارات مدیریت دولتی
۴۸ ماهیت خلاقیت و شیوه‏های پرورش آن افضل السادات حسینی انتشارات نیلوفر
۴۹ خویش فرمای خلاق دکتر داود فدایی انتشارات رشید
۵۰ با خلاقیت کسب و کار موفق خود را راه اندازی کنید دکتر داود فدایی انتشارات رشید
۵۱ کارآفرینی و مدیریت نشاط محمد علی شفیعا انتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقیتها(کارآفرینی)
۵۲ چگونه سخنرانی کنیم و چگونه ارتباط برقرار کنیم سینا انصاری انتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقیتها(کارآفرینی)
۵۳ کارآفرینی و توسعه منابع انسانی محمد علی شفیعا انتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقیتها(کارآفرینی)
۵۴ تجارت الکترونیک و اینترنت فرزاد وزیر انتشارات دانشگاه علم و صنعت مرکز پرورش خلاقیتها(کارآفرینی)
۵۵ دولت کارآفرین مهدی سعیدی کیا وزارت کار و اموراجتماعی
۵۶ ۱۰۰ نمودار مدیریت مهندس ناهید شیخان  
۵۷ مبانی و اصول کارآفرینی مهدی سعیدی کیا انتشارات کیا
۵۸ کارآفرینی در نظام ارزشی دکتر حسین خنیفر انتشارات اکرام مرکز کارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران
۵۹ نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت دکتر علی اکبر فرهنگی-وحید شاه میرزایی-علی حسین زاده نشر فراندیش مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
۶۰ کارآفرینی تطبیقی(مقالات منتخب سمینار) پژوهشگران مرکز کارآفرینی پردیس قم دانشگاه تهران انتشارات اعلام التقی مرکز کارآفرینی پردیس قم
۶۱ کارآفرینی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتی دکتر علی نقی مصلح شیرازی با همکاری علیرضا پوست ور انتشارات دانشگاه تهران
۶۲ مهندسی ارزشی محمد سعید جبل آملی انتشارات رسا
۶۳ بهره وری در مدیریت جمعی از اساتید مدیریت انتشارات مدیریت دولتی
۶۴ روانشناسی مدیریت و سازمان سید امین الله علوی انتشارات مدیریت دولتی
۶۵ مدیریت مشارکتی(تئوری و عمل) فرج اله رهنورد انتشارات مدیریت دولتی
۶۶ بهبود سازمانی مجموعه مقالات انتشارات مدیریت دولتی
۶۷ بهبود روشها و حیطه عملکرد آن خدابخش داشگرزاده انتشارات مدیریت دولتی
۶۸ فرهنگ سازمانی محمد علی طوسی انتشارات مدیریت دولتی
۶۹ مبانی کارآفرینی دکتر احمدپورداریانی-دکتر سیدمحمد مقیمی فراندیش
۷۰ فرهنگ اصطلاحات کارآفرینی باس جوکار-فضل اله مقیمی-کورش غلامی کونتایی دبیرخانه طرح توسعه کارآفرینی مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور