طرح های خدماتی

احداث درمانگاه شبانه روزی
طرح توجیهی مجتمع ورزشی
طراحی نرم افزار و صفحات وب
ارئه خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت
خدمات تراکتها، کلیپهاو تیزرهای تبلیغاتی
جمع آوری شیر به ظرفیت ۸۵۰۰ کیلوگرم در روز
رادیو تراپی درمان سرطان با پرتوهای ایکس وگاما
خدمات چشم پزشکی و فروش لوازم چشم پزشکی
خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت ۱۵۰۰ هکتار
خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت ۲۵۰۰ هکتار
خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت ۴۰۰۰ هکتار