طرح های خانگی

تعلیم
مشاور مالی
خدمات ترجمه
زراعت کوچک
خدمات تلخیص
خدمات پادویی
طراحی سایت
متصدی شبکه
خدمات نظافتی
نشر کامپیوتری
تدریس خصوصی
تعمیرات رایانه
تهیه کنندگان غذا
خدمات حسابرسی
مؤسسه تبلیغاتی
برنامه نویس کامپیوتر
مشاور امور رایانه ای
متخصص روابط عمومی
نگهداری کودک در منزل
فعالیت بدنی و ماساژ درمانی
منشی گری و پشتیبانی اداری
هماهنگ کننده مراسم عروسی
ماساژور صورت و متخصص زیبایی
مشاوره با کسب و کارها و سازمانها