سایت های کارآفرینی

معرفی سایت های مرتبط با کارآفرینی

۱- با گسترش ارتباطات و فناوری های نوین، استفاده از اینترنت نقش مهمی در دریافت پیام ها دارد. در ذیل گزیده ای از سایت های مربوط به کارآفرینی و اشتغال زایی را جهت بهره برداری فارغ التحصیلان آورده ایم: http://www.businessweek.com/

۲- در این سایت می توانید از پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی و مشاوران تجاری در مورد برنامه ها و روند منطقی عملکردها در شرکت های کوچک و متوسط بهره بگیرید. http://www.cbsc.org/

۳- اطلاعات مختلف در مورد کارآفرینی، خوداشتغالی و اداره ی کسب و کارهای کوچک http://www.enterweb.org/

۴- اطلاعات مختلف در مورد کارآفرینی، خوداشتغالی و اداره ی کسب و کارهای کوچک http://www.entered.org/

۵- یکی از اصلی ترین منابع موجود در مورد کارآفرینی که امکان کپی مجانی مواد آموزشی مرتبط با علوم کارآفرینی در آن وجود دارد. http://www.entreworld.com/

۶- در این سایت به والدین و مدرسین آموزشی راه های کمک و حمایت از زنان جوان در اموری نظیر کنترل دارایی شخصی، کارآفرینی، اقدامات نوع دوستانه و سرمایه گذاری آموزش داده می شود. http://www.kidway.com/

۷- این سایت کارآفرینان جوان و موسسات ارایه دهنده آموزش های مرتبط با کسب و کار را راهنمایی کرده و اطلاعات مفیدی در اختیار می گذارد. http://www.paulandsarah.com/

۸- ارایه کمک به کارآفرینان برای یافتن سایر کارآفرینان و کمک به سرمایه گذاران جهت یافتن پروژه های جدید و مناسب http://www.diversitybusiness.com/

۹- لینک به کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک http://www.ezinearticle.com/

۱۰- مقالات در مورد کارآفرینی های خرد http://www.tenonline.org/

۱۱- شبکه کارآفرین (مقالات، لینک ها و…) http://www.gsb.stanford.edu/

۱۲- وب سایت های کارآفرینی کسب و کار، مجلات، مراکز مطالعاتی کارآفرینی، طرح کسب و کار و http://www.yeo.org/

۱۳- منابع کار آفرینی و کسب و کارهای کوچک http://www.lib.utexas.edu/

۱۴- مرکز آموزشی کارآفرینی کسب و کارهای کوچک http://www.usasbe.org/

۱۵- ستاد کارآفرینی وزارت بهداشت درمان http://karafarini.mohme.gov.ir